GrainSense

Nowa jakość pomiaru .

Dobrze to mieć w swoim gospodarstwie jeszcze przed żniwami.

Kiedy nadejdzie taki czas ….i przyjdą żniwa 2020 -

pszenica , jęczmień, żyto ,owies ,rzepak ,soja kukurydza i szybko od ręki - trzeba będzie mieć wiedzę jakie są parametry tego co koszę .

 

Unikalne urządzenie Grainsense zapewnia natychmiastowy pomiar parametrów w warunkach polowych

o wilgotność, zawartość białka ,zawartość glutenu ,zawartość oleju ,węglowodany już w 5 sekund

o pomiar na małej 3 gramowej próbie -czy to możliwe - tak to dzięki innowacyjnej metodzie pomiaru

Dodatkowa zaleta urządzenia: pomiar może być wykonany do 1 tygodnia przed zbiorem – w łanie na polu

Czy to możliwe : tak dzięki innowacyjnej metodzie pomiaru

Dysponowanie precyzyjną dostępną od ręki wiedzą dotyczącą parametrów zbieranych zbóż czy rzepaku ozimego soi czy kukurydzy pozwoli nam na precyzyjniejsze zarządzanie przebiegiem żniw ,podejmowanie bardziej optymalnych decyzji związanych z dalszym obiegiem masy towarowej od pola do magazynów , planowanie a po tym realizowanie precyzyjnych kontraktów krótko średnio lub długoterminowych .

Przeniesienie zebranych danych na polu odbywa się za pomocą dostępnej aplikacji do własnej bazy danych jest natychmiast dostępne .

 

Grainsense – własne laboratorium w swoim gospodarstwie.